Moonrakers

Podrobnosti
Počet hráčů:
Herní doba:
60-120 min.
více méně
Doporučený věk:
Ilustrátoři:
Původní vydavatel:
Český vydavatel:
Rok vydání původní verze:
Datum vydání české verze:
Ocenění:

Moonrakers je hra o stavbě lodí, dočasných spojenectvích a prozíravém vyjednávání zasazená do vesmírné budoucnosti. Hráči tvoří volnou skupinu žoldnéřů, ale i když jsou jednotní podle jména, skutečná spojenectví jsou vratká, protože hráči stojí proti sobě ve snaze stát se novým vůdcem Moonrakers.

Moonrakers je deck-buildingová hra, ve které si hráči vybírají zakázky, které se pokusí splnit sami nebo se spojenci, aby získali prestiž a kredity. Po vyjednání podmínek se spojenci hráči používají své balíčky akčních karet, aby zahráli trysky, štíty, zbraně, reaktory a posádku a splnili tak požadavky jednotlivých smluv. Každý typ akčních karet má další efekty, jako jsou dodatečné akce, dobírání dalších karet a ochrana hráčů před nebezpečím, které je při plnění smluv potká.

Hráči si vytvářejí silné balíčky a získávají speciální schopnosti vylepšováním svých lodí a najímáním členů posádky. To jim pomáhá plnit obtížnější a výnosnější kontrakty samostatně, což jim umožňuje ponechat si více prestiže a kreditů pro sebe.

Spojenci vyjednávají, kdo získá prestiž, kredity a riziko nebezpečí ze smluv, ale pokud své nabídky neuděláte dostatečně lákavé, hráči mohou být v pokušení vás zradit! Vyhrává hráč, který jako první dosáhne 10 prestiží, ale buďte opatrní, protože nebezpečí, na které narazíte při uzavírání smluv, vaši prestiž snižuje!

zobrazit více zobrazit méně
Nic tady není
Nic tady není

Nejnovější články