Gandhi: The Decolonization of British India, 1917 – 1947 – recenze válečného skvostu pro náročné
Recenze zdroj: Vlastní foto autora

Gandhi: The Decolonization of British India, 1917 – 1947 – recenze válečného skvostu pro náročné

Název:
Gandhi: The Decolonization of British India, 1917 – 1947
Počet hráčů:
1-4
Herní doba:
90-240 min.
Čeština:
ne
Věk:
14+
Detail hry

3. 3. 2023 15:51 | Wargaming | autor: Radek Rath Malý |

O Gándhím a systému COIN

Dnes jsme se rozhodli českým hráčům přiblížit válečnou hru Gandhi: The Decolonization of British India, 1917–1947 (dále jen Gandhi) mapující boj Indů za nezávislost na Britské koruně. Jedná se o devátý titul ze série COIN, tj. counter-insurgency. Tento systém navržený Volko Ruhnkem simuluje historické povstalecké a protipovstalecké konflikty. Obvykle se jedná o tituly pro čtyři hráče, ale najdeme i hry stavěné na míru pro hráče dva nebo tři.

Součástí bývá nejen rozvinutý sólo mód, ale i pravidla pro boty, jelikož hry se vždy musí zúčastnit všechny frakce nehledě na počet hráčů. Přestože partie obvykle zaberou kolem tří či čtyř hodin, hra odsýpá a hráči nejsou nucení čekat dlouho na svůj tah. Pořadí hráčů je navíc proměnlivé a je určované karetním balíčkem událostí. Naopak hráči na svých rukách žádné karty nedrží.

Hry jsou zcela asymetrické a každá z frakcí funguje na jiném základě. Usiluje o dosažení jiných cílů rozdílnými prostředky, disponuje odlišnými zdroji a náklady, pro vítězství musí splnit jiné podmínky. Každá frakce disponuje odlišnými akcemi – třemi až čtyřmi běžnými operacemi a třemi až čtyřmi speciálními aktivitami. Dění na mapě hráči mění krok za krokem a pro splnění nějakého cíle musí obvykle uskutečnit vícero tahů. V daný moment může situace vyhovovat vícero frakcím, ale některé z nich usilují o změnu s lišícím se konečným výsledkem, jiné chtějí stav udržet.  

V češtině byl vydán jediný díl ze série COIN, a sice titul Pád nebes: Galské povstání proti Caesarovi od vydavatelství Fox in the Box.

COIN PŘEHLED - kopie zdroj: GMT Games

Hra Gandhi byla publikovaná v roce 2019 vydavatelstvím GMT Games a jejím autorem je Bruce Mansfield, který se podílel i na botech pro čtvrtý díl série Fire in the Lake z roku 2014, který zachycuje americké tažení ve Vietnamu. Právě i Gandhi disponuje skvěle zvládnutým botem pro solitérní chvíle zvaným Arjuna. Jeho balíček karet nahrazuje diagramy z dřívějších dílů série pro vyhodnocení akcí frakcí nezastoupených živým hráčem.

Jádro hry zůstává stejné. Hráči otáčí karty událostí a dle jimi určeného pořadí hrají dle sekvence hraní, která za různých okolností nabízí omezené či plné řadové operace, speciální aktivity anebo využití jednoho ze dvou efektů odhalené karty události. První hráč na tahu vždy zvolí jednu ze tří akcí v levém sloupečku sekvence a po provedení akce druhý hráč na tahu provede odpovídající akci udanou pravým sloupečkem. Poté jsou žetony těchto dvou hráčů přesunuté na pole nedostupných frakcí a je zpřístupněná nová karta události, neboť hráči vidí vždy dopředu jednu budoucí událost.

Pak na řadu přichází další dvě dosud nehrající frakce. V momentě, kdy tyto frakce odehrají, vše se opět protočí. Pokud je během odhalování karty budoucí události otočená kampaňová karta místokrále, kterých je v balíčku zamícháno několik, hráči zkontrolují, zda někdo splnil vítězné podmínky své frakce. Pokud ano, hra končí. Pokud nikoliv, proběhne údržba a částečný restart mapy. Poté se hraje dál.

350 milionů Indů proti 100 tisícům Britů

Ve hře Gandhi na hráče čekají dvě násilné frakce (Britský rádž a Revolucionáři) a dvě nenásilné frakce (Indický národní kongres a Muslimská liga).

Gandhi- The Decolonization of British India, 1917 – 1947 12 zdroj: Vlastní foto autora

Zatímco Revolucionáři se snaží Brity z Indie vypudit násilím, a proto rozpoutávají nepokoje a budují základny, tak nenásilné frakce sází na protesty, občanskou neposlušnost a postupné podkopávání britské legitimity. Násilné frakce ve shodě s předchozími COINy disponují zdroji a bez jejich získávání v průběhu hry nemohou podnikat potřebné akce, zatímco další dvě nové nenásilné frakce jsou soběstačné a zdroje neřeší. Jejich akce jsou omezené přítomností aktivistů a základen v provinciích stejně jako stupnicemi Jednoty a Omezení.

Aktivisté jsou aktivní všude, kde dojde k protestům; na rozdíl od Revolucionářů, jejichž hra je postavená na odhalení se, provedení násilné akce a schování se do podzemí. Bez žetonů protestu však nemohou být Rádžem tito aktivisté napadení. Dojde-li již k otevřenému střetnutí, nemohou být na rozdíl od britských vojáků, indických sepoyů a místních revolucionářů zabiti, nýbrž pouze zajati. Kongres a Liga mohou svými akcemi z vězení tyto aktivisty osvobodit. Rozlišení od běžných osmihranů znázorňujících guerilly napomáhá válcovitý tvar nenásilných aktivistů.

Indický subkontinent je členěn na provincie i nezávislé státy, které omezují působení Britů, tedy jejich snahu nabýt kontrolu nad územím, i muslimů usilujících o vyhlášení muslimských států. Brit disponuje množstvím omezenou řadovou armádou (červené kostky) a nezahálejícími indickými přisluhovači – sepoyi (bílé kostky).

A jaké že jsou cíle jednotlivých frakcí? Muslimská liga se snaží dosáhnout potřebné muslimské populace a také opozice v muslimských státech. Indický národní kongres, který obvykle profituje z úspěchů muslimů, je však musí držet na uzdě a ne se jen zaměřit na vypořádání s Brity. Musí proto dosáhnout široké opozice napříč celou Indií.

Revolucionáři útočí na Brity i na aktivisty s cílem rozpoutat chaos. Pokud se jim podaří zažehnout dostatek nepokojů a postavit základny pro své operace, a to celé udržet do tažení kampaňové karty, tak zvítězí. A Rádž? Ten se snaží udržet co nejvyšší vliv. Pokud dosáhne dostatečné podpory a vysoké populace v jím spravovaných provinciích, tak má vyhráno. A mezitím vším si chodí Gándhí ovládaný hráčem Kongresu a snaží se působit na všechny přítomné.

Vraťme se ale ještě na okamžik k těm protestům, které hrají stěžejní roli pro mnoho navázaných mechanik. Oblasti se žetony protestu mohou být skrze operaci Nespolupráce (dostupnou oběma nenásilným frakcím) posunuty směrem k opozici. Také jednotky Rádže nesmí opustit takováto místa a tím jsou omezené v pohybu. Ovšem protesty také ovlivňují zaměření pozornosti pro hráče za Kongres. V neposlední řadě jsou nenásilné protesty také živnou půdou pro Útočnou operaci Revolucionářů, kteří se rádi vmísí do davu a využijí situace.

Gandhi- The Decolonization of British India, 1917 – 1947 8 zdroj: Vlastní foto autora

Po deváté do stejné řeky? To ani omylem!

Přestože byl Gandhi původně vyvíjený jako samostatná solitérní hra nevyužívající systém COIN, finální verze se opravdu povedla. Jedná se o titul středně komplexní se stovkou stránek textu k přečtení, kde vás vedle pravidel čeká samozřejmě i výuková hra, historické scénáře, vhledy do hlavních událostí a postav či rejstříky pojmů.

Mnozí by mohli doporučit začít jiným jednodušším COINem, například prvními dvěma díly Andean Abyss a Cuba Libre. Nicméně jakmile se seznámíte se strukturou hry a jádrovým schématem COINů určujícím typ a sílu akcí, tedy se sekvencí hraní, stačí si vlastně jen několikrát přečíst pomocné dvojlisty hráčů. Zjistit, o co která frakce usiluje a poté pochopit, v jakých krocích je cesta k vítězství ukrytá v jednotlivých řadových operacích a ve speciálních aktivitách.

Atmosféra několika desetiletí trvajícího boje za nezávislost na kolonizátorech z mechanik i doprovodných textů karet dýchá a je magnetem k tomu se ke hře vracet znovu a znovu. Zmiňme pro názornost alespoň, že provedení Nespolupráce snižuje úroveň Omezení, čímž klesá počet provincií bez žetonů protestu, kde se hráč za Kongres může realizovat.

Gandhi- The Decolonization of British India, 1917 – 1947 4 zdroj: Vlastní foto autora

Toho mohou využít muslimové k omezení hinduistů, nicméně klesající Omezení rozváže Rádžovi ruce, neboť mu zlevní akce a o to více on pak může neposlušné potlačovat, zavírat a zabíjet. Budování opozice tak zlevňuje operace. A toho mohou využít Revolucionáři. A když klesne Jednota i Omezení na nejnižší úroveň, zavládne krize a chaos nabízí další násilné možnosti pro všechny zúčastněné.

Přestože někdy může hru rozhodnout náhoda, stává se to zcela výjimečně a v takových případech se jedná spíš o šťastnou souslednost karet. Obvykle však mají hráči vše pevně ve svých rukách. 

Gandhi byl pro mě asi nejhranějším válečným titulem roku 2022 a určitě se k němu ještě nejednou vrátím. 

Název:
Gandhi: The Decolonization of British India, 1917 – 1947
Počet hráčů:
1-4
Herní doba:
90-240 min.
Čeština:
ne
Věk:
14+
Detail hry

Verdikt:

Gandhi je pecka! Další excelentní COIN, tentokrát inovovaný o nenásilné frakce, což je mezi historickými hrami stále unikum. Hra rychle plyne, nabízí opravdu rozdílné zážitky ve slibované asymetrii a je doplněná o skvěle fungující solitérní mód. Čtyři hodiny utečou jako nic a již se těšíte na další partii. Neměl by chybět v žádné polici milovníků válečných a historických her, pokud tedy již není rozložený na jejich stole.

Nejnovější články